Press "Enter" to skip to content

1428 – 2007 Kurban Organizasyonu

0

As MEC Foundation, we have delivered the Qurban meats to our Indonesian fellows as a result of the international Qurban organisation that we have organised for the second time this year, aiming to provide services to accomplish the worship of Qurban and first hand delivery of the Qurban meats to those in real need. A large number of participants from around the globe have supported and contributed to our organisation.

MEC Foundation was formed at 2002 aiming to bring late scholar Prof. Dr. Mahmud Es’ad Cosan’s ideas alive and to fulfill his projects. At the same time MEC Foundation is undertaking a variety of other projects to assist our needy fellows, stand beside them through the hardships and to be a role model for solidarity.

MEC Foundation has started its first international Qurban organizations last year as Prof. Dr. Mahmud Es’ad Cosan once said, “..Visit your Indonesian brothers and establish a good relationship with them, they need you materially and spiritually” and indicated the urgency for us to bond with our Indonesian brothers.

INDONESIA
Indonesia is situated in the Southeast Asia, in an area where volcanos erupt, tsunamis take place and frequent earthquakes deprive the daily life for the locals. Indonesia is made up of 17,508 islands each one having its own sub-culture. Indonesia has the largest Muslim population in the world with the %87 of the 245 million being Muslims. Yet, the current political and economical conditions prevent them from practicing Islam freely. They are also under the influence and threat of wide spread missionary activity.

QURBANS and DISTRIBUTION
The slaughtering and packaging phase of the organization was carried out in Dubbo, Australia on the 21 December 2007 in one of the leading abattoirs in the country with the capacity to export halal meat to many countries. MEC Foundation staff was meticulous in regards to hygiene, quality and observance of standards throughout the Qurban organisation. The Qurbans were divided into eight pieces, each piece was packaged separately. From a total of 7,000 Qurbans, 56,000 packs were prepared. The meat has shipped to Indonesia on the 6th of January and has arrived there at the beginning of February.

CONSOLIDATING OUR SOLIDARITY
As we did last year, we have once again worked together with YDSF, a leading Indonesian charitable foundation. This was enabled us to further our relationship. We have also worked with some city and town councils as well some mukhtars and Imams. Distribution was carried out from predefined locations, under the supervision of local Imams, who has prepared the lists of the people in need. As the meats were handed outi it was a worthwhile to witness the remarkable smiles of our fellows, who can mostly afford to eat meat once a year.

DISTRIBUTION ON THE JAVA ISLAND
The distribution covered the Java Island that makes up the %80 of the wider population and successfully completed on 56 days. Our slogan was “Remember God” as we did intend to convey a very valuable message.

47 CITIES, 349 DISTRIBUTION POINTS AND 56 DAYS
Without relying on any other parties, making sure that every single package is hand delivered, the MEC Foundation staff have remained on the spot to assure the organization is successfully completed. This year, 52,864 families were reached in 47 cities and 349 distribution points.

We have already started working for the next year’s Qurban organisation and we are looking forward to undertake new projects on larger scales. With the support of our charitable contributors, we are willing to provide all sorts of assistance to our Indonesian fellows.

MEC FOUNDATION

EVENTS PHOTOS

no images were found

1428-2007Vakfımız, kurban ibadetinizi layıkıyla yerine getirmek ve kurban etlerinizi gerçek ihtiyaç sahiplerine elden ulaştırmak üzere bu yıl ikincisini düzenlediği, dünyanın birçok ülkesinden yoğun katılım gerçekleşen uluslararası kurban organizesini tamamlayarak kurban etlerini Endonezyalı kardeşlerimize elden teslim etti.

Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin fikirlerini yaşanılır kılmak ve projelerini hayata geçirmek amacıyla 2002 yılında kurulan vakfımız, aynı zamanda başka faaliyetler de yürüterek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir nebze olsun katkıda bulunmaya, yaşadıkları zor şartlar altında yalnız olmadıklarını göstererek onlara moral desteği vermeye ve Müslümanların birbirlerine göstermesi gereken yardımlaşmaya örnek olmaya çalışmaktadır.

İlim, fikir ve gönül adamı merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin, ‘Endonezya’ya gidin, oradaki kardeşlerinizle tanışın, kaynaşın, ticari ilişkiler oluşturun, gerekirse oradan evlenip dostluğunuzu geliştirip onlarla akrabalıklar kurun. Onların size maddi ve manevi olarak ihtiyaçları var…’ sözünden hareketle, vakfımız, çalışmalarına, geçen yıl kurban etlerimizi Endonezyalı kardeşlerimize ulaştırarak başlamıştı.

ENDONEZYA
Güneydoğu Asya’da yer alan Endonezya, yanardağların patladığı, tsunami ve depremlerin bolca yaşandığı bir ülke olmakla beraber toplamda 17.508 adadan oluşup her bir adada farklı kültürlere ev sahipliği yapmaktadır. Endonezya, 245 milyonun üstünde nüfusuyla dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesidir. Resmi makamlar, ülke nüfusunun % 87’sinin Müslüman olduğunu açıklamaktadır. Fakat bu oranın tamamı, yürütülen politikalar neticesinde İslamiyeti tam olarak yaşayamamaktadır. Kardeşlerimiz bir yandan da yoğun misyonerlik faaliyetlerinin etkisi ve tehdidi altındalar.

KURBANLARIN KESİMİ, PAKETLENMESİ VE SEVKİYATI
Kurban kesim ve paketleme işlemi Avustralya’nın Dubbo şehrinde 21 Aralık 2007 tarihinde 07.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Kesimin yapıldığı mezbahanenin, ülkenin önde gelen firmalarından biri olmasının yanısıra dünyanın birçok ülkesine helal et gönderebilme kapasitesine sahip olmasına özellikle dikkat edildi. Vakfımızın üzerinde titizlikle durduğu, hijyen konusu, kalitede kusursuzluk ve yapılan işin standartlara uygun olması, görevlilerimiz tarafından kesim süresince dikkatle kontrol edildi.

Toplam 7.000 adet kurbanlık koyun kesilirken, her bir kurban için vekâlet verenlerin isimleri teker teker zikredilmek suretiyle çalışmanın baştan sona kadar en hassas şekilde devam etmesine gayret edildi. Kesilen kurbanların her biri 8 parçaya ayrıldıktan sonra ayrı ayrı paketlenerek kutulara yerleştirildi.

Kurban etlerinin yerleştirildiği kolilerin bulunduğu araçlar 6 Ocak 2008 Pazar günü Endonezya’ya hareket etti ve Şubat ayı başında Endonezya’ya ulaştı.

DOSTLUKLARIMIZ PEKİŞTİ…
Bu yıl da Endonezya’nın önde gelen hayır kurumlarından olan YDSF ile ortak çalışmalarını sürdüren vakfımız dostluklarını pekiştirdi. Bununla beraber vakfımız, birkaç büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile köy muhtarı ve cami imamlarıyla beraber bu konuda çalışmalar yaptı. Belirli merkezlerden idare edilen dağıtımlar, genelde cami imamları kontrolünde, hazırladıkları ihtiyaç sahibi listeleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Tamamına yakını, senede sadece belki bir kez et yiyebilen kardeşlerimizin yüzlerindeki tebessüm gerçekten görülmeye değerdi.

KURBAN ETLERİ JAVA ADASININ GENELİNDE DAĞITILDI
Dağıtım çalışmamız, ülke nüfusunun % 80’ni oluşturan Java adasının genelini kapsamış olup 56 gün sürmüştür. Sloganımız, REMEMBER GOD / Rabbini Unutma olarak tespit edilerek, din kardeşlerimize Mahmud Es’ad Coşan Vakfı olarak değerli bir mesaj iletilmeye çalışılmıştır.

47 ŞEHİRDE 349 AYRI DAĞITIM NOKTASINDA 56 GÜN SÜREN ÇALIŞMA
Kurban etlerini tek bir yere teslim etmeden ve herhangi bir kurumun inisiyatifine bırakmadan, her bir parçanın elden teslim edilmesine özen gösteren Mahmud Es’ad Coşan Vakfı görevlilerimiz, dağıtım çalışması sona erene kadar bölgede görev yapmış ve organizemizin layıkıyla neticelendiğinden emin olmuştur.

Bu sene 47 şehirdeki 349 ayrı dağıtım noktasında toplam 52.864 aileye dağıtım yapma imkânı bulan Mahmud Es’ad Coşan vakfımız, kurban etlerinizi gerçek ihtiyaç sahiplerine elden teslim etme usulüyle ibadetinizi layıkıyla yerine getirmenize vesile olmuştur.

Bir sonraki kurban organizasyonu için çalışmalarına şimdiden başlayan vakfımız, hayırsever dostlarıyla beraber daha kapsamlı çalışmalarla, Endonezya’daki kardeşlerimize her türlü desteği göstermek üzere yeni projeler hazırlamaktadır.

MEC VAKFI

ORGANİZASYONDAN KARELER

no images were found

Comments are closed.